Ohlédnutí za Obnovou Staré Vody – jaro 2016

osv_jaro2016Do Staré Vody u Města Libavá opět vyrazili skauti, aby pokračovali v dlouhodobém projektu zaměřeném na péči o toto poutní místo. Tentokrát se sešlo celkem 75 skautů zejména ze střediska Quercus Dub nad Moravou a střediska Ladislava Ruska. Nejobdivuhodnější je však účast čtyř Kanaďanů, kteří si nenechali ujít příležitost podílet se na projektu Obnovy Staré Vody.

OSV_jaro2016Nebylo nás málo, proto šly práce docela od ruky. Hned od rána se pracovalo na výsadbě trvalek na starovodském hřbitově. Právě na nákup rostlin se podařilo získat minigrant v rámci akce Skautský dobrý skutek 2016 a peníze jsme dostali z programu Messengers of Peace, Mezinárodní skautské organizace. Hřbitov byl kompletně uklizen, shrabány byly zbytky podzimního listí a z hrobu byl odstraněn plevel. Poté bylo vysázeno více než tři sta rostlin, které by měly postupem času, díky svému půdokryvnému charakteru, ozelenit prakticky celá hrobová místa. Pokud do Staré Vody zavítáte, hřbitov najdete asi sto metrů po cestě za parkovištěm na pravé straně od příjezdové silnice.

OSV_jaro2016Další práce probíhaly okolo rybníka, kde je nyní možné posedět na dvou zcela nových lavičkách. O jejich vyřezání z kmenů stromů se postarali starší skauti z Dubu nad Moravou. Dále byly obnoveny cestičky v prostoru bývalého piaristického kláštera, byla rozebrána část soklu u kříže pod kostelem pro připravovanou opravu, vyčištěn byl prostor pro usazení železného kříže po cestě ke Královské studánce a i samotné okolí kapličky Královské studánky bylo upraveno. Sobotní odpoledne už bylo odpočinkové, někteří hráli různé hry, někteří se šli projít do horní části Staré Vody. Kanadští skauti se velmi zajímali i celou pohnutou historii nejen Staré Vody, ale celého Libavska. Večer se konal tradiční svíčkový průvod ke studánce a pak už byl čas na kytary a zpěv.