Zhodnocení Obnovy Staré Vody – podzim 2016

KostelPět desítek skautů především z Čechovic, Dubu nad Moravou a Olomouce pokračovalo poslední zářijový víkend v obnově poutního místa ve Staré Vodě u Města Libavá. Podzimní práce se soustředily na zpracování pokáceného dřeva na ploše před kostelem, hrabání listí na hřbitově a úpravu terénu u příjezdové cesty, kde došlo přes léto k úpravě koryta potoka.„Voda v původním korytě se postupem let dostala do těsné blízkosti silnice a vlivem nánosů prosakovala do podloží vozovky. Donekonečna jsme museli zasypávat díry v cestě, ale jediným řešením bylo volat po úpravě koryta potoka,“ popsal důvody rozsáhlých terénních úprav Jan Pečínka, hlavní koordinátor akce.Tyto úpravy zařídila armáda v rámci dohodnutých pracích souvisejících s letošním předáním území do civilního užívání. Při každém pracovním víkendu je nutné posekat trávu, vyčistit odtokovou kaskádu u Královské studánky a vyštípat náletové křoví v místě bývalého kláštera. Pro desítky dobrovolníků je potřeba větší množství nářadí. V permanenci jsou lopaty, rýče, hrábě, dvouruční nůžky, sekery, pily. Na nákup nového nářadí v letošním roce uvolnily finanční prostředky vyšší organizační jednotky Junáka a to Junák – okres Olomouc a Junák – Olomoucký kraj. Kolečko na odvoz trávy věnovala firma Stavby Žádník. Těmto subjektům patří náš dík.

…kolektivní vina ve formě odsunu dopadla na všechny bez rozdílu…

Víkend se však nenesl pouze ve znamení práce. Sobotní odpoledne ozvláštnil dřevorubecký souboj, ve kterém se skauti a skautky utkali v soutěžních disciplínách, které prověřily jejich zručnost při zacházení s pilou a sekerou. Poté následovala beseda s Jindřichem Machalou, autorem knihy Kronika Libavska, který hovořil o okolnostech odsunu sudetských Němců, od kterého letos uplynulo 70 let. „Ti lidé, kteří tady žili, a měli zde své kořeny přes pět set let, si do poslední chvíle mysleli, že jde jen o dočasné opatření. Mysleli si, že se vše urovná, emoce vychladnou a oni se budou moci vrátit. Nebyl to tedy naštěstí divoký odsun, jak víme o případech z jiných částí republiky,“ popsal vysídlení obyvatel Staré Vody Jindřich Machala. „Je potřeba si uvědomit, že nic není černobílé a přestože za válku mohl nacistický režim, tak kolektivní vina ve formě odsunu dopadla na všechny bez rozdílu toho, jestli s Hitlerem sympatizovali nebo ne. Většina místních mužů stejně padla ve válce a opustit své domovy tedy museli především ženy, děti a starci,“ připomněl Machala. „A odcházelo se jim těžce, byl to po staletí jejich domov. Když odešli, přišla armáda a vše bylo zdevastováno. Nehledělo se na domy, památky ani hřbitovy. Totální likvidace kulturního dědictví. Starovodský kostel je jedna z mála staveb, která přežila do dnešní doby,“ dodal Jindřich Machala, jehož rodina se přistěhovala na Libavsko, konkrétně do Nových Oldřůvek, když mu byly dva roky.

Z podzimní Obnovy Staré Vody vznikla krátká reportáž, kterou přijel natočit v sobotu dopoledne reportér České televize a která byla odvysílána ještě téhož dne v rámci odpoledních zpráv. V neděli odpoledne byl pak na programu ČT2 vysílán pořad Cesty víry – Stará Voda, cesta domů, který zachycuje spojení Čechů a Němců skrze pouť do Staré Vody a práci Jindřicha Machaly na obnově rudoltovické kapličky. Odkaz na oba pořady a fotografie z akce najdete na našem webu www.19-stredisko.skauting.cz