Svěcení rudoltovické hřbitovní kaple

Hřbitovní kaple, která se nachází ve vojenském újezdu Libavá, zhruba uprostřed mezi zaniklými obcemi Vojnovice, Zigartice a Rudoltovice, byla po své rekonstrukci slavnostně vysvěcena. Na jejím obnovení do původní podoby má nevěští zásluhu Jindřich Machala, znalec místní historie, autor knihy Kronika Libavska a předseda okrašlovacího spolku Lubavia.

 

Podle známých informací se hřbitovní kaple (známá též jako Vojnovická či Rudoltovická kaplička) nenacházela u hřbitova, přestože se poli za kapličkou říkalo hřbitov. Okolní vesnice měly své hřbitovy, jejichž lokality jsou známé a částečně na nich lze nalézt zbytky náhrobních kamenů. Hřbitovní kaple nebyla zasvěcena žádnému svatému, váže se k ní však legenda spojená s tragickou událostí. Podle ní v místě kde stojí kaple, zabil statkář po hádce svou ženu a později kapli postavil jako pokání za svůj čin.
Kaple po odsunu německého obyvatelstva a po zániku obcí desítky let chátrala, až z ní zbyla doslova ruina. K její obnově se odhodlal Jindřich Machala, kterému pomáhali přátelé, členové spolku Lubavia, skauti a další lidé, kteří se chtěli k chvályhodné práci připojit. Projekt podporovaly i Vojenské lesy a statky a Město Libavá. V současné době je tato hřbitovní kaple jedinou sakrální památkou v celém vojenském prostoru. Při její rekonstrukci byly použity kameny a fragmenty z nedochovaných i současných staveb z několika míst Libavska. Dveře jsou z Hansmannova dubu v Libavé, kterému je přes 450 let. Namísto zvonu je v kapli zavěšena stará nábojnice a vojenské kladívko, které zvon nahrazují. Na kapli těsně před dokončením rekonstrukce se v létě přijeli podívat i němečtí rodáci z Libavska se svými rodinami, kteří se účastnili i poutě ve Staré Vodě. Ti velmi ocenili odhodlání obnovit kapli a zavzpomínali na místa, kde strávili dětství.

Jindřich Machala při svěcení vyjádřil přání, aby se počátek listopadu stal vždy časem setkání u hřbitovní kaple, při kterém by se zavzpomínalo na předky, oběti války i vojáky padlé při službě ve vojenském prostoru.

Fotogalerie ze slavnostního svěcení