Obnova okolí kostela ve Staré Vodě – jaro 2017

Skauti se společně s dalšími dobrovolníky opět sešli v areálu poutního místa Stará Voda u Libavé, aby pokračovali v Obnově Staré Vody. Jde o dlouhodobý projekt péče o zaniklou obec s kostelem sv. Anny a sv. Jakuba. Sešlo se nás celkem 72, z toho byli 2 skauti z Kanady a 7 z Polska. Přišlo také 5 členů okrašlovacího spolku Lubavia, který vznikl v Libavé za účelem péče a ochrany památek Libavska.

Během pracovního víkendu jsme vysekávali náletové křoviny na troskách bývalého piaristického kláštera a také v klášterní zahradě, vyčistili jsme hroby na hřbitově, upravili jsme okolí Schiffnerova a Richterova kříže. Zde jsme také postavili nový můstek přes příkop a položili dlaždice na nový chodník. Spálili jsme několik hromad suchých větví a křoví z podzimního pracovního víkendu. Vyčistili jsme kapličku Královské studánky a její okolí včetně průtoku vody z pramene. Podařilo se nám vysekat trávu v okolí kostela, kolem rybn íka, před klášterem, kolem všech křížů a na louce před kostelem. Odvezli jsme také několik pytlů nasbíraných odpadků. Čtyři naši účastníci pracovali také na vyčištění hřbitova v zaniklé obci Keprtovice – Údolná.

Z Havířova nám bylo dovezeno 14 keramických zastavení křížové cesty, kterou vytvořili děti ze Základní školy Frýdecká pod vedením pana učitele Přemysla Vaňka. Pomáhali jim  ale také dobrovolníci ze Senegalu, Ghany, Japonska nebo Kolumbie. Na každém keramickém obrazu křížové cesty je na zadní straně vzpomínka na jednu zaniklou obec ve Vojenském prostoru Libavá. Práce na vytvoření této křížové cesty trvala celkem 4 roky. Každý obraz je veliký 125×40 cm a váží kolem 40 kg. O místě trvalé nebo dočasné instalace tohoto díla budeme dále jednat a těšíme se na jeho brzké představení veřejnosti.

Program akce nebyl jen pracovní, v sobotu před večerem se uskutečnila terénní hra družstev o „Starovodský dukát“ a večer jsme uskutečnili tradiční světelný průvod od kostela ke Královské studánce. Po zpěvu české a polské skautské večerky jsme roznesli svíčky na místa, kde kdysi stávaly obytné domy, abychom tak symbolicky rozsvítili světlo v oknech domů, které však již dávno vzal čas. Oba večery se potom sedělo u táboráku a dlouho do noci se zpívalo při kytarách. Tak jsme tedy zahájili 23. rok naší práce na Obnově Staré Vody.