Obnova hřbitova oceněna Památkovou komorou ČR

Památková komora České republiky ve spolupráci s dalšími subjekty vyhlásila 8. ročník soutěže Má Vlast v srdci Evropy – poznej ji a chraň.

Soutěž má 3 oblasti: Péče o památku, Kulturní dědictví a podpora tradic a Zahraniční partnerství.
Vítězové se vyhlašují ve dvou kategoriích – jednotlivci a kolektivy.
Vítězem v kategorii Péče o památku – kolektiv a absolutním vítězem pro rok 2017 v kategorii kolektiv se stal Junák – český skaut, středisko Ladislava Ruska, z.s. z Velkého Týnce, s projektem Rozkvetlý hřbitov ve Staré Vodě. Projekt se zaměřil na místo hřbitova v zaniklé obci v bývalém vojenském prostoru Libavá. Zdejší náhrobky nejsou nijak vznosné, naopak, jsou vyrobeny z pískovce a značně se na nich podepsal zub času i léta bez potřebné péče. Na tomto projektu komise vysoce ohodnotila navrácení důstojnosti a krásy hřbitovu výsadbou trvalek. Snahou bylo ponechat místu vlastního Genia Loci a zároveň přispět k jeho oživení.