Jarní práce ve Staré Vodě s rekordní účastí

Stará Voda u Libavé byla o uplynulém víkendu místem konání 24. ročníku mezinárodního skautského projektu Obnova Staré Vody. Do areálu poutního kostela se sjelo celkem 127 skautů a skautek. Mezinárodní účast byla silně zastoupena 17 účastníky z Kanadského Whitby a Ottawy (provincie Ontario), kteří jsou 2 týdny hosty skautského střediska z Dub nad Moravou. Přidalo se také 15 skautů – harcerů z polského Krakova, Ratiboře a Hlubčic. Další státy reprezentovala jedna studentka z Ruska a jedna Němka.

Hlavní prací bylo čištěni bývalé klášterní zahrady a trosek kláštera od náletových křovin, které jsme vysekávali a ihned pálili. Tato část poutního místa má být zapsána do památek místního významu po odsouhlasení ministerstvem kultury. Stejnou práci jsme realizovali také kolem obnoveného rybníka, kde náletové křoviny bují dvojnásobnou silou. Druhá mezinárodní skupina uklízela Starovodský hřbitov od loňského listí, sekala se tráva mezi hroby a upravovala se květinová výsadba na hrobech. Uklízelo se také v kostele po podzimních stavebních pracích a z Města Libavé jsme převezli posledních 6 keramických dílů křížové cesty, které po 4 roky vyráběly děti ze základní školy v Havířově. Všechna zastavení křížové cesty jsou nyní pohromadě k vidění v kostele. Mimo klasická zobrazení každé zastavení připomíná jednu zaniklou vesnici ve vojenském prostoru Libavá. U kaple Královské studánky se rovněž sekla tráva a čistil se průchod vody od pramene k potoku. Na cestě od kostela ke studánce jsme zasypávali štěrkem výtluky a kaluže.

Na nádvoří u kostela jsme vykopali jámu pro vybudování základu k postavení symbolického kříže českoněmeckého smíření a porozumění. Kříž z nerezového mřížkovaného kovu je vyroben s péčí rodáků v Německu a bude postaven před poutí ke svaté Anně. Během poutního víkendu 20. a 21. července bude provedeno jeho vysvěcení při bohoslužbách. Do tělesa kříže budou moci poutníci vhazovat drobné kamínky z míst, odkud na pouť přišli.

Během soboty pořizoval produkční štáb České Televize Brno záběry do Křesťanského magazínu. díl věnovaný Staré Vody by měl být vysílán začátkem června. Navíc byla přítomna i dokumentaristka Olga Špátová, která připravuje pro Skautský institut dokumentární film Skautské století, který bude pojednávat o vývoji skautingu od minulosti do současnosti. V nemalé části filmu by se měly objevit záběry z naší akce a film by měl být hotový a odvysílaný v České televizi na začátku příštího roku.

V sobotu večer po setmění se v kostele shromáždili všichni účastníci akce a po krátké rozmluvě jsme se zapálenými svíčkami vyšli na světelný průvod ke Královské studánce. Ten je také námi obnovenou tradicí spojenou s historií poutí do tohoto místa. Po zpěvu skautské večerky u pramene jsme roznesli hořící svíčky do míst, kde jsme během dne pracovali, a kde dříve stávaly domy zaniklé vesnice. Do tmy tak svítila symbolická okna dnes již neexistující vesnice.

V létě proběhne 21. a 22. července pouť ke sv. Anně (mše svatá v sobotu v 10.00 a v neděli v 15.00) při které si budeme připomínat výročí 330 let poutního kostela ve Staré Vodě.

Na další pracovní skautský víkend se sjedeme 21. a 22. září.