Přivítání podzimu ve Staré Vodě

Byli jsme svědky toho, když podzim zavítal do Staré Vody. V pátek 21. září jsme za slunného počasí vyrazili pokračovat v péči o okolí kostela ve Staré Vodě. Na večer bylo připraveno představení v podobě literárně hudebního pořadu ke 100. výročí vzniku Československa „Královská lípa vypráví“.

 

Program končil až po soumraku. Venku bylo stále příjemně teplo a tak jsme čile diskutovali program dalšího dne a zpívali při kytaře u ohně. V noci pak přišel déšť a my se ráno probudili do regulérního podzimu. Teplota ztěžka šplhala v průběhu rána vzhůru, ale stále to nebylo při porovnání s předchozími dny dost. Pofukoval chladný vítr, ale my jsme naštěstí měli mimo jiné plán pálit nahromaděné proschlé klestí od jara. V průběhu dne se do prací zapojili skauti a skautky z našeho střediska, z Dubu nad Moravou a početná skupina Olomoučáků. Dorazili také naši přátelé z Polska Wiesiek a Agata. Nutné je zmínit i skupinu kluků a holek z Prostějovska a Frýdecko-Mýstecka, a jednotlivce z dalších koutů Moravy, kteří jsou budoucími účastníky celosvětového skautského setkání v Západní Virginii v USA. To se uskuteční napřesrok a tito účastníci se přijeli zapojit do akce Obnova Staré Vody i naplánovat své aktivity, které budou součástí prezentace našeho skautingu na zmíněném světovém setkání. Podařilo se uklidit hřbitov, významně se pokročilo v čistění bývalých klášterních zahrad a i lípy vysazené kolem cesty ke Královské studánce se dočkaly uvolnění přiškrcené ochrany proti okusu. Před soumrakem jsme si promítli dokument TV Noe Stíny nad Libavou, který byl natočen vloni a pojednává o snahách spolku Lubavia i skautů pečovat o místa a památky na Libavsku. Poté jsme jako již tradičně šli světelným průvodem při svíčkách ke Královské studánce, kde jsme zakončili den. V neděli, první den astronomického podzimu jsme ještě dokončili pár rozdělaných úkolů a kolem poledne jsme se rozloučili. Sejdeme se zase v květnu, kdy si budeme připomínat malé výročí. Bude to již 25 let, co jezdíme do Staré Vody pomáhat s péčí o toto výjimečné místo.