Knihy, pohlednice a další materiály

Knihy

Kronika Libavska – páté doplněné vydání
Jindřich MACHALA
ISBN: 978-80-260-8239-2
listopad 2015

Kniha na více než 500 stranách popisuje fakta i příběhy lidí, kteří kdysi na Libavsku žili nebo možná ještě stále žijí. Popisuje historii dávno minulou a vybledlou, ale i příběhy, na které si mnohý čtenář vzpomene. Popisuje historii obcí, které z drtivé většiny zanikly v druhé polovině minulého století poté, co byl na Libavsku zřízen vojenský výcvikový prostor. Detailní popis jednotlivých událostí z války, poválečného odsunu i novodobé historie na počátku 21. století.

kronika


Altwasser – Stará Voda
Adolf LOSERT
ISBN: 978-80-260-4530-4
2013


 

Pohlednice

Pohlednice, které se vážou ke Staré Vodě a k našemu projektu Obnova Staré Vody vydává naše skautské středisko Ladislava Ruska (dříve 19. středisko Velký Týnec), ale i jiné instituce. Nejnovější z těchto pohlednic můžete zakoupit při anenské pouti ve Staré Vodě nebo nám můžete napsat, máte-li o nějakou zájem.

Stará Voda, celkový pohled,
Královská studánka, kostel
Reprint pohlednice z roku 1920
Vydala Moravská expedice, 2000

pohled_02


Stará Voda
Poutní místo ve VVP Libavá
Reprint pohlednice z roku 1920
Vydalo 19. středisko Junáka Velký Týnec, 2001
pohled_01


Dobová pohlednice (1932)
poutního místa Stará Voda
a Královksé studány.
Vydal Junák – středisko Ladislava Ruska, 2016
pohled_03


Kostel sv. Anny ve Staré Vodě u Libavé,
oltářní obraz z roku 1700
Vydalo 19. středisko Junáka Velký Týnec, 2013
pohled_04


S obnovou historického poutního místa
Stará Voda u Libavé pomáhají skauti
8 zemí 1994-2014
Vydalo 19. středisko Junáka Velký Týnec, 2014
pohled_05


Stará Voda – Altwasser
Ladislav Rusek „Šaman“
1919-2009, devadesát let skautingu na Olomoucku
Vydalo 19. středisko Junáka Velký Týnec, 2009
pohled_12


Pomník padlých v I. světové válce,
žákovský kříž, kříž rodiny Šifnerů
Vydalo 19. středisko Junáka Velký Týnec, 2013
pohled_06


Gruss aus altwasser
reprit pohlednice z roku 1900
Vydalo Kartuziánské vydavatelství Brno, 2001
pohled_07


Poutní místo Stará Voda
reprit dobové pohlednice
Vydalo středisko Ladislava Ruska, 2017


Stará Voda, poutní místo ve VVP Libavá
reprint pohlednice
Vydalo 19. středisko Junáka Velký Týnec, 2001
pohled_08


Stará Voda u Města Libavé
reprint dobové  pohlednice
Vydalo středisko Ladislava Ruska, 2017


Stará Voda, replika staré pohlednice
poutního místa
Hořínek, Olomouc 1997
pohled_09


Stará Voda u Libavé – Altwasser
Vydalo 19. středisko Junáka Velký Týnec, 2006
pohled_10


Královská studánka ve Staré Vodě
Vydalo 19. středisko Junáka Velký Týnec, 2013
pohled_11


Brožury

Stará Voda
Kaple sv. Anny nad Královskou studánkou
Jana KREJČOVÁ


Královská Studánka
s kaplí sv. Anny ve Staré Vodě
Jana KREJČOVÁ
Velký Týnec 2003


Památka ze Staré Vody


Poutní místo Stará Voda na Moravě
Dějiny a popis poutního místa
Emil PILLICH