O obci Stará Voda

Oblast Oderských vrchů, jižní část Nízkého Jeseníku se vyznačovala chudou půdou, vrtkavým chladnějším počasím a nebyla nijak lákavá pro život. První osadníci začali v těchto místech obdělávat zem po německé kolonizaci za vlády Boleslava I. Vysokého a jeho syna Jindřicha I. Bradatého, tedy během 13. století. Němečtí obyvatelé se na Libavsko dostali pod ochranou premonstrátského kláštera Hradisko v Olomouce od doby biskupa Bruna ze Schauenburka. Lidé chovali ovce a dobytek, pěstovali žito, oves či len. Později se v oblasti rozšířilo hornictví, zpracování břidlice a těžba dřeva.

Stará VodaStará Voda byla založena někdy okolo roku 1258, první písemná zmínka byla v zemském archivu v roce 1260. Obec ležela podél stejnojmenného potoka v nadmořské výšce 520 m n. m. Půda v okolí staré vody byla díky otevřené poloze k jihu o něco více výnosná. Noví obyvatelé se smluvně zavazovali k obdělávání přidělené půdy a odvodu daní a desátků. V 15. století kraj trpěl z důvodu nesčetných válek a rozbrojů. Nejhorší situace byla okolo roku 1420 v období husitských válek, kdy obyvatelé Staré Vody prchali před vojáky do lesů a jejich počet decimoval i mor. Trvalo desítky let, než se obec z válečných dob vzpamatovala. V 15. a 16. století žili spolu s Němci ve vesnici i Češi. Pozdější prameny už uvádí pouze německé obyvatelstvo. Je pravděpodobné, že již v 16. století stával ve Staré Vodě kostelík sv. Jakuba Většího a kaple sv. Anny. Konaly se zde pravidelné poutě a okolo roku 1570 bylo toto místo již poutěmi proslulé.

Začátkem 17. století Stará Voda trpěla útrapami Třicetileté války, byl zničen blahobyt a obec byla vydrancována s příchodem dánských oddílů. V roce 1650 odešli poslední švédští vojáci. Trvalo více než jednu generaci, než se obyvatelé z bídy vzpamatovali. Navíc okolo roku 1682 se na Budišovsku rozšířili tzv. čarodějnické procesy a temné pověry stály život mnoho nevinných.

Za Karla z Lichtenštejna se začalo s realizací plánů postavit nový kostel. Architektem se stal císařský stavitel z Vídně Giovanni Pietro Tencalla. Krásný poutní farní kostel byl vystavěn v letech 1681 – 1690 a byl zasvěcen sv. Anně a sv. Jakubovi Většímu. Po jeho dokončení proudili při poutích do Staré Vody tisíce věřících.

Připravujeme pokračování…